EMRE OTOGAZ: Anasayfa KAL?TE POL?T?KAMIZ
Hata
  • XML Parsing Error at 1:2514. Error 9: Invalid character

KAL?TE POL?T?KAMIZ

E-posta Yazdır PDF

 

KAL?TE POL?T?KAMIZ

Mü?terilerimizi memnun etmek, firmam?z?n geli?mesini sürdürmek ana ilkemizdir.

Ba?ar?l? olmak için ;

Herkesin ekip ruhu ile i?ini severek ve bilinçli çal??mas?n? sa?lamal?y?z

+ Tedarikçilerimizin kaliteye önem vermesini sa?lamal?y?z

+ Çevrenin korunmas?na katk?da bulunmal?y?z

+ Çal??anlar?m?z?n e?itimine önem vermeliyiz  


MÜ?TER? ??KAYET? VE MÜ?TER? MEMNUN?YET? YÖNET?M S?STEM? POL?T?KAMIZ

+ Memnuniyetsizliklerin tekrarlanmamas?, mü?terilerimizin önerileri ve geli?en teknolojik ?artlar do?rultusunda sistemimizi sürekli iyile?tirmek,

+ Mü?terilerimizin talep ve beklentilerini en iyi ?ekilde sa?layarak Mü?teri Odakl?l?k anlay???n? geli?tirmektir.

 

 

Kalite Politikam?z, Konya LPG, Konya LPG Atiker, LPG Konya, Atiker, LPG Fiyatlar?, LPG Tanklar?, LPG S?ral? Sistem Konya, Lpg Dönü?üm Konya, LPG S?ral? Sistem Konya, LPG Atiker Konya, LPG Dönü?üm, Atiker Konya Fiyat, LPG Tank Fiyatlar? Konya, Lpg Konya, Lpg Konya Fiyatlar?, Lpg Firmalar?, Lpg Fiyatlar?, Otogaz Konya, Lpg Ürünleri, Lpg ?lanlar?, Lpg Sanayi, Lpg Sektörü

 

ANAMENÜ

EMRE LPG CNG

EMRE OTOGAZ - V?DEO