EMRE OTOGAZ: Anasayfa NEDEN OTOGAZ? ODBII'N?N SIRALI S?STEME KATKISI
Hata
  • XML Parsing Error at 1:2514. Error 9: Invalid character

OBDII'N?N SIRALI OTOGAZ S?STEM?NE KATKISI

E-posta Yazdır PDF


Atiker’in OBD özellikli kitlerinin kullan?ld??? montajlarda, sistemden al?nan verim bir ad?m öteye ta??n?yor. Bu sistem endirek s?ral? enjeksiyon sistemi kullanan modern araçlara uygulanabiliyor.

Gaz sistemin kontrol ünitesi, benzin sisteminin kontrol ünitesi ile standart protokolleri kullanarak OBDII arayüzü arac?l???yla ileti?im sa?layarak arac?n karbürasyonunda anl?k düzeltmeler yaparak, sürekli optimum de?erleri kullanmas?n? sa?l?yor.

OBDII özellikli kitlerin art?lar?

Sürekli daha iyi motor performans? sa?lanmas?.

Farkl? LPG üreticilerinin gazlar?n?n kullan?ld??? durumlarda, sistemin otomatikman yeni gaza adapte olabilmesi.

Mevsim s?cakl???ndan dolay? de?i?en motor ?artlar?na göre yak?t karbürasyonun otomatikman ayarlanabilmesi.

Zaman içerisinde otogaz sistemi ile ilgili mekanik parçalar eskise dahi en yüksek verimin sa?lanabilmesi.

Bayilerimizin arac?n?z?n yak?t de?erlerini daha iyi görerek, i?lerinin kolayla?mas?.

 

 

ODBII S?ral? Otogaz Sistemine Katk?s?, Konya LPG, Konya LPG Atiker, LPG Konya, Atiker, LPG Fiyatlar?, LPG Tanklar?, LPG S?ral? Sistem Konya, Lpg Dönü?üm Konya, LPG S?ral? Sistem Konya, LPG Atiker Konya, LPG Dönü?üm, Atiker Konya Fiyat, LPG Tank Fiyatlar? Konya, Lpg Konya, Lpg Konya Fiyatlar?, Lpg Firmalar?, Lpg Fiyatlar?, Otogaz Konya, Lpg Ürünleri, Lpg ?lanlar?, Lpg Sanayi, Lpg Sektörü

 

ANAMENÜ

EMRE LPG CNG

EMRE OTOGAZ - V?DEO